Boosheid in prentenboekillustraties

22 augustus 2023

In onze Opleiding Beeldverhaal zijn een aantal theoretische colleges opgenomen, zoals bij de module Context & Analyse.
Binnen deze module duiken we in geschiedenis, heden en toekomst van ons vak. Naast colleges door gastdocenten, werken studenten voor deze module ook zelf een thema uit onder begeleiding van onderzoeksdocente Ioana Stanescu. Ze stellen een onderzoeksvraag op, doen uitvoerige research en vergelijken hun bevindingen met hun eigen makerspraktijk.

In onze bibliotheek presenteren wij de interessante inzichten die dit oplevert.

Deze week: het onderzoek van Marieke van Leeuwen en Monica Hajek over boosheid in prentenboekillustraties.

agenda venster academy creatieve cursussen en illustratieopleidingen in utrecht
Stereotypeerbeer_Onderzoek naar Genderstereotypen door Hilde Peters en Irene de Kroon voor Venster Academy
boosheid in prentenboekillustraties door Marieke van Leeuwen en Monica Hajek voor de Opleiding Beeldverhaal van Venster Academy