De man aan het werk de vrouw aan de thee

21 september 2023

In onze Opleiding Beeldverhaal zijn een aantal theoretische colleges opgenomen, zoals bij de module Context & Analyse.
Binnen deze module duiken we in geschiedenis, heden en toekomst van ons vak. Naast colleges door gastdocenten, werken studenten voor deze module ook zelf een thema uit onder begeleiding van onderzoeksdocente Ioana Stanescu. Ze stellen een onderzoeksvraag op, doen uitvoerige research en vergelijken hun bevindingen met hun eigen makerspraktijk.

In onze bibliotheek presenteren wij de interessante inzichten die dit oplevert.

Deze week: het visuele onderzoek van Hilde Peters en Irene de Kroon naar genderstereotypen bij menselijke en dierlijke personages in Nederlandstalige prentenboeken.

Hilde en Irene maakten hun resultaten inzichtelijk door deze samen te voegen in een visuele presentatie, in de vorm van een geweldige aankleedbeer. De beer wordt omringd door attributen die als genderstereotyperend gezien kunnen worden. Bij elk attribuut hoort een label, waarop een koppeling wordt gemaakt naar de uitkomsten van het onderzoek. Aan de lezer de uitnodiging om de onzijdige beer aan te kleden en zelf de attributen te kiezen die zij passend vinden.

“Prentenboeken zijn het medium waarmee de kinderen de wereld leren kennen, hun mentale- en gedragspatronen leren en zo de regels en waarden die in de maatschappij worden verwacht tot zich nemen (Cromer, 2009). Dit wordt keer op keer in wetenschappelijk onderzoek bevestigd, naast dat wij dat als ouders ook ervaren. Daarom vinden wij het zo bizar dat er nog steeds zoveel genderstereotypen te vinden zijn in de prentenboeken van nu. Het is juist zo belangrijk dat er een gelijk wereldbeeld wordt gegeven aan jongens en meisjes waarin ieder kind kan worden en zijn die hij of zij wil zijn. Zo ontstond het idee om een onderzoek te doen naar genderstereotypering binnen Nederlandstalige prentenboeken.”

Lees meer door hieronder door te klikken:

agenda venster academy creatieve cursussen en illustratieopleidingen in utrecht
Vacature Raad van Wijzen voor Venster academie voor illustratie en narratief in utrecht