Algemene voorwaarden

Algemeen

Onder “VENSTER” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site www.vensteracademy.com verstaan dat hier onder de handelsnaam VENSTER wordt gevoerd, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, Nederland, onder registratienummer: 32168452.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met VENSTER afsluit. Dit geldt zowel voor internetbestellingen als andere leveringen. Voordat je je opgeeft voor een workshop, cursus of opleidingstraject is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door te bestellen geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1.1 Totstandkoming van de overeenkomst bij workshops en cursussen

1.1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding via de website (https://www.vensteracademy.com).
1.1.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
1.1.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
1.1.4 Workshop of cursus vol, maar heb je toch interesse? Stuur dan een mail naar info@vensteracademy.com. Mogelijk komt er nog een plek vrij. Bij voldoende animo wordt overwogen het programma nogmaals aan te bieden.
1.1.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 Totstandkoming van de overeenkomst bij opleidingstrajecten

1.2.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding via de website (https://www.vensteracademy.com).
1.2.2 Na het doorlopen van het bijbehorende toelatingstraject ontvangt u een (elektronische) bevestiging via e-mail, inclusief factuur. Betaling van deze factuur maakt uw inschrijving definitief.
1.2.3 Bij blijvende (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de volledige betalingsverplichting voor de activiteit door de deelnemer (zie punt 2 voor procedure voor afmelding).
1.2.4 Per opleidingstraject zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 12 en 15 deelnemers. Zodra een opleiding vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
1.2.5 Opleidingsjaar vol, maar heb je toch interesse? Stuur dan een mail naar info@vensteracademy.com. Mogelijk komt er nog een plek vrij. Bij voldoende animo wordt overwogen het programma nogmaals aan te bieden.
1.2.6 Door de definitieve inschrijving middels betaling van de factuur verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Afmelden door de deelnemer

2.1 Afmelden dient via e-mail en/of telefonisch te gebeuren.
2.2 Bij afmelding voor een workshop, cursus of opleidingsprogramma wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden.
2.3.1 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 14 dagen vóór aanvang van een workshop krijg je het resterende bedrag helemaal terug (minus de €5,- administratiekosten).
Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een workshop wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
2.3.2 Afmelding voor een cursus:
Bij afmelding tot 21 dagen vóór aanvang van een cursus krijg je het resterende bedrag helemaal terug (minus de €5,- administratiekosten).
Bij afmelding vanaf 21 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
2.3.3 Afmelding voor een opleidingstraject:
Bij afmelding tot 4 weken vóór aanvang van een opleidingstraject krijg je het resterende bedrag helemaal terug (minus de €5,- administratiekosten).
Bij afmelding vanaf 4 weken vóór aanvang van een opleidingstraject wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een opleidingstraject wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
2.4 In overleg met VENSTER kan jouw plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval ben je geen annuleringskosten verschuldigd.  Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging. Je betaling wordt teruggeboekt, zodra de betaling van je vervanger binnen is.
2.5 Je kunt je per e-mail afmelden bij info@vensteracademy.com. Vermeld altijd de naam van de workshop, cursus of opleidingstraject en de datum.

3. Annulering/verplaatsing door VENSTER

3.1 VENSTER is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, cursus of het opleidingstraject te annuleren. Mocht een workshop, cursus of opleidingstraject geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
3.2 VENSTER is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop, cursus of opleidingstraject de datum van een workshop, cursus of opleidingstraject te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop, cursus of opleidingstraject kosteloos te verplaatsen/annuleren.
3.3 VENSTER is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop, cursus of het opleidingstraject te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1.1 Betaling van een workshop of cursus dient via de webshop van VENSTER te geschieden.
4.1.2 Betaling van een opleidingstraject dient via betaling van de daarvoor per e-mail verstuurde factuur te geschieden.
4.3 Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.
4.4 Zodra de inschrijving en betaling voor de workshop of cursus bij VENSTER binnen zijn, ontvangt u een factuur.

5. Aansprakelijkheid

5.1 VENSTER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, cursus of het opleidingstraject.
5.2 Tijdens de workshop, cursus of het opleidingstraject wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. VENSTER is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

6. Klachten en problemen

I6.1 Heb je een klacht over een workshop, cursus of opleidingstraject? Neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, cursus of het opleidingstraject, dan heeft VENSTER het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus of het opleidingstraject. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

7. Overig

7.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop, cursus of het opleidingstraject is niet toegestaan.
7.2 VENSTER behoudt zich altijd het recht om de workshops, cursussen of opleidingstrajecten inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
7.3 Parkeerkosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
7.4 Na afloop van de workshop, cursus of het opleidingstraject wordt de deelnemers gevraagd om het programma anoniem te beoordelen. Suggesties ter verbetering zijn altijd welkom.

Algemene informatie: Voor overige vragen kun je contact opnemen met Ellen Vesters, oprichtster van VENSTER, via info@vensteracademy.com.